App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  02/01/2023 - 31/12/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Khi đến Đà Nẵng, bạn nhớ đến món gì đầu tiên?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian09/12/2023
 • Trả lời 260 trả lời

  260 trả lời

 • Tênkhoaman

  khoaman

tình trạng Đang mở

Tết Dương lịch bạn thích hoạt động nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian08/12/2023
 • Trả lời 850 trả lời

  850 trả lời

 • Têngoodmone...

  goodmoney

tình trạng Đang mở

Bạn thích điều gì nhất ở trang mua sắm Shopee?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian07/12/2023
 • Trả lời 1008 trả lời

  1008 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Bạn có ấn tượng nhiều nhất với hình tượng trang tr...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian06/12/2023
 • Trả lời 1038 trả lời

  1038 trả lời

 • Têntien92

  tien92

tình trạng Đang mở

Bạn sử dụng dịch vụ nào nhiều nhất trên ví điện tử...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian05/12/2023
 • Trả lời 1055 trả lời

  1055 trả lời

 • Tênmyngoc12...

  myngoc1211

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN