App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

30-03-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4306

9điểm

30-03-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4308

9điểm

26-03-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4305

9điểm

23-03-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4302

9điểm

19-03-2020

Khảo sát nhanh về thiết bị điện tử SH4299

11điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênDieuvy37

  Dieuvy37

 • Thời gian24-03-2020 - 31-03-2020
 • Trả lời867 trả lời

  867 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường uống bia vào lúc nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênphamanh0...

  phamanh0713

 • Thời gian24-03-2020 - 31-03-2020
 • Trả lời673 trả lời

  673 trả lời

 • Tiêu đềĐầu tư - tài chính

  Đầu tư - tài chính

Bạn cho rằng nước ta bị ảnh hưởng đến phát triển kinh tế như thế nào sau dịch Covid-19?

tình trạngĐang mở

 • TênObitoSei...

  ObitoSeijuro

 • Thời gian24-03-2020 - 31-03-2020
 • Trả lời410 trả lời

  410 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn, nên xử lí thế nào đối với những thành phần khai báo gian dối về Covid-19 khi từ nước ngoài về Việt Nam?

tình trạngĐang mở

 • TênLa_The_A...

  La_The_Anh

 • Thời gian24-03-2020 - 31-03-2020
 • Trả lời386 trả lời

  386 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Mục đích tham gia Vinaresearch là gì?

tình trạngĐang mở

Bạn nghĩ sao về khảo sát kiếm tiền online?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN