App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5950

 • survey icon point 1 - 0 điểm
  survey icon taking time 22'
  survey icon hash SH5950
  16/02/2024 - 16/03/2024

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5954

 • survey icon point 1 - 34 điểm
  survey icon taking time 7'
  survey icon hash SH5954
  21/02/2024 - 20/03/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Theo bạn trình duyệt nào nhanh nhất cho smartphone...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian01/03/2024
 • Trả lời 757 trả lời

  757 trả lời

 • Tênliemnc

  liemnc

tình trạng Đang mở

Phương tiện di chuyển yêu thích nhất của bạn là gì...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian29/02/2024
 • Trả lời 952 trả lời

  952 trả lời

 • Tên2210ang

  2210ang

tình trạng Đang mở

Bạn thích học kiến thức mới bằng cách nào nhất ?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian28/02/2024
 • Trả lời 1017 trả lời

  1017 trả lời

 • Tênminhtuye...

  minhtuyet376

tình trạng Đang mở

Bạn thích nhất tác giả nổi tiếng Trung Quốc chuyên...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian27/02/2024
 • Trả lời 1035 trả lời

  1035 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Ngoài tiếng Anh thì bạn còn thích học thêm ngôn ng...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian26/02/2024
 • Trả lời 1058 trả lời

  1058 trả lời

 • Tênkhoaman

  khoaman

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN