App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

18-06-2021

Khảo sát về sản phẩm tiêu dùng SH5012

9điểm

18-06-2021

Khảo sát về sức khỏe phụ nữ

5điểm

21-06-2021

Khảo sát về tiêu dùng SH5018

10điểm

19-06-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

18-06-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5007

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênDh198819...

  Dh19881988

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời379 trả lời

  379 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Bạn bán hàng online trên sàn điện tử nào ?

tình trạngĐang mở

 • Tênneola200...

  neola2001

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời439 trả lời

  439 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích dùng Iphone nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenen...

  Nguyenenel

 • Thời gian22-06-2021 - 29-06-2021
 • Trả lời156 trả lời

  156 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn muốn lát nền nhà bằng vật liệu gì?

tình trạngĐang mở

 • Tênanhduong...

  anhduong15

 • Thời gian22-06-2021 - 29-06-2021
 • Trả lời151 trả lời

  151 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường dùng loại son có tính chất nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênphuongng...

  phuongnguyen2002

 • Thời gian22-06-2021 - 29-06-2021
 • Trả lời78 trả lời

  78 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích đi đâu cùng người yêu nhất?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN