App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5521

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5521
  27/12/2022 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  02/01/2023 - 31/12/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Hãng Taxi nào bạn sẽ chọn để đặt cho chuyến đi của...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian01/10/2023
 • Trả lời 267 trả lời

  267 trả lời

 • Têntinthanh...

  tinthanhvk

tình trạng Đang mở

Nhà bạn đã có thiết bị PCCC nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian30/09/2023
 • Trả lời 881 trả lời

  881 trả lời

 • TênBee0327

  Bee0327

tình trạng Đang mở

Loại hình tương tác mà bạn hay sử dụng nhất là gì?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian29/09/2023
 • Trả lời 1024 trả lời

  1024 trả lời

 • TênNgmeee

  Ngmeee

tình trạng Đang mở

Bạn sẽ chọn làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian28/09/2023
 • Trả lời 1060 trả lời

  1060 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Bạn thường dùng thuốc nhỏ mắt nào để rửa mắt hoặc ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian27/09/2023
 • Trả lời 1093 trả lời

  1093 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN