App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

22-05-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2674

8điểm

22-05-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2673

7điểm

03-05-2017

Khảo sát về tiêu dùng SH2613

8điểm

17-05-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2659

8điểm

03-05-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2612

8điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênkenran

  kenran

 • Thời gian16-05-2017 - 23-05-2017
 • Trả lời510 trả lời

  510 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Mức độ yêu thích của bạn đối với tác phẩm parody: Tấm Cám - Chuyện Huỳnh Lập kể?

tình trạngĐang mở

 • TênHanoi189

  Hanoi189

 • Thời gian16-05-2017 - 23-05-2017
 • Trả lời467 trả lời

  467 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Tần suất bạn đăng nhập vào làm khảo sát tại Vinaresearch?

tình trạngĐang mở

 • TênErikPhan

  ErikPhan

 • Thời gian16-05-2017 - 23-05-2017
 • Trả lời380 trả lời

  380 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ ủng hộ của bạn về việc Cao Bằng đề xuất vay 300 triệu USD của Trung Quốc làm đường cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng)?

tình trạngĐang mở

 • Tênkenran

  kenran

 • Thời gian16-05-2017 - 23-05-2017
 • Trả lời399 trả lời

  399 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Ý kiến của bạn về việc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị lỗ 2,5 tỷ đồng/ngày?

tình trạngĐang mở

 • Tênpinkgras...

  pinkgrass_

 • Thời gian16-05-2017 - 23-05-2017
 • Trả lời462 trả lời

  462 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Buổi sáng (từ 5-8h), bạn thường uống thức uống nào nhất?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchTHÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH