App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 1 - 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH6055
  19/06/2024 - 25/06/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Khi chi phí sinh hoạt trong gia đình vượt mức tính...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian21/06/2024
 • Trả lời 519 trả lời

  519 trả lời

 • TênBee0327

  Bee0327

tình trạng Đang mở

Đáp án đúng nhất với việc thay đổi chiếc điện thoạ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian20/06/2024
 • Trả lời 871 trả lời

  871 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Đáp án đúng nhất với suy nghĩ của bạn về mức lương...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian19/06/2024
 • Trả lời 986 trả lời

  986 trả lời

 • Tênpdtoan

  pdtoan

tình trạng Đang mở

Bạn thích đi máy bay của hãng nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian18/06/2024
 • Trả lời 1070 trả lời

  1070 trả lời

 • TênBee0327

  Bee0327

tình trạng Đang mở

Theo bạn, bộ phim hay nhất của đạo diễn Trấn Thành...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian17/06/2024
 • Trả lời 1083 trả lời

  1083 trả lời

 • Tênquocbao2...

  quocbao210407

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN