App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

19-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

13-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

01-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-04-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

  • TênNtdt1892

    Ntdt1892

  • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
  • Trả lời460 trả lời

    460 trả lời

  • Tiêu đềCuộc sống

    Cuộc sống

Bạn nghĩ công dụng nào là quan trọng nhất khi sử dụng máy rửa mặt?

tình trạngĐang mở

  • TênChuSang9...

    ChuSang97

  • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
  • Trả lời331 trả lời

    331 trả lời

  • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

    Xu hướng tiêu dùng

Hình thức khuyến mãi nào mà bạn thích nhất khi mua xe?

tình trạngĐang mở

  • TênChuSang9...

    ChuSang97

  • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
  • Trả lời312 trả lời

    312 trả lời

  • Tiêu đềCuộc sống

    Cuộc sống

Lý do gì ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình của bạn ?

tình trạngĐang mở

  • TênChuSang9...

    ChuSang97

  • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
  • Trả lời352 trả lời

    352 trả lời

  • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

    Xu hướng tiêu dùng

Mùi hương nước hoa mà bạn thích là gì?

tình trạngĐang mở

  • TênCuonng

    Cuonng

  • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
  • Trả lời322 trả lời

    322 trả lời

  • Tiêu đềDu lịch

    Du lịch

Đâu là nơi du lịch nên đi một lần trong đời ở Việt Nam ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN