App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5521

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5521
  27/12/2022 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  02/01/2023 - 31/12/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn quan tâm đến loại kiến trúc truyền thống nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian25/09/2023
 • Trả lời 846 trả lời

  846 trả lời

 • Têntrangdo1...

  trangdo1106

tình trạng Đang mở

Các địa điểm du lịch bạn yêu thích nhất khi đến Hà...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian24/09/2023
 • Trả lời 1008 trả lời

  1008 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

Trong các loại bánh dưới đây của Việt Nam, bạn thí...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian23/09/2023
 • Trả lời 1072 trả lời

  1072 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Khi bạn có ý định mua bánh ngọt/ bánh kem thì bạn ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian22/09/2023
 • Trả lời 1090 trả lời

  1090 trả lời

 • Tênminhtuye...

  minhtuyet376

tình trạng Đang mở

Bạn thường sử dụng biện pháp hoặc hỗ trợ nào nhất ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian21/09/2023
 • Trả lời 1111 trả lời

  1111 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN