App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

17-07-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4074

9điểm

07-06-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4043

9điểm

07-06-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4042

9điểm

20-06-2019

Khảo sát về tài chính SH4057

21điểm

07-06-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4041

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênphamanh0...

  phamanh0713

 • Thời gian16-07-2019 - 23-07-2019
 • Trả lời708 trả lời

  708 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Nếu cần đóng góp để Vinaresearch thu hút nhiều thành viên hơn, chúng ta nên làm gì?

tình trạngĐang mở

 • Tênlangtuvn...

  langtuvnvp

 • Thời gian16-07-2019 - 23-07-2019
 • Trả lời435 trả lời

  435 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ thường xuyên kiểm tra sức khỏe của bạn?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenmy...

  Nguyenmy98999

 • Thời gian16-07-2019 - 23-07-2019
 • Trả lời443 trả lời

  443 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Nơi ăn uống nào bạn cảm thấy thoải mái và thường xuyên lui tới nhất?

tình trạngĐang mở

 • TênDh198819...

  Dh19881988

 • Thời gian16-07-2019 - 23-07-2019
 • Trả lời382 trả lời

  382 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn có thói quen để điện thoại ở trạng thái như thế nào khi đi ngủ?

tình trạngĐang mở

 • TênDh198819...

  Dh19881988

 • Thời gian16-07-2019 - 23-07-2019
 • Trả lời364 trả lời

  364 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Phương pháp nào để giúp con bạn không nghiện sử dụng thiết bị điện tử như: smartphone, máy tính bảng, tivi?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN