App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH5678
  25/05/2023 - 31/05/2023

Khảo sát về cuộc sống của bạn SH5622

 • survey icon point 20 điểm
  survey icon taking time 3'
  survey icon hash SH5622
  14/03/2023 - 13/12/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Cách mà bạn xác định đam mê của bản thân là gì?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian30/05/2023
 • Trả lời 715 trả lời

  715 trả lời

 • TênVilozy

  Vilozy

tình trạng Đang mở

Nếu muốn tìm thông tin tuyển dụng, bạn nghĩ tới tr...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian29/05/2023
 • Trả lời 1018 trả lời

  1018 trả lời

 • TênkenTruon...

  kenTruong0905

tình trạng Đang mở

Mỗi khi nhận được lương, bạn nghĩ đến chi tiêu cho...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian28/05/2023
 • Trả lời 1046 trả lời

  1046 trả lời

 • Tênhtrang31...

  htrang313

tình trạng Đang mở

Bạn thích ăn loại trái cây mùa hè nào nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian27/05/2023
 • Trả lời 1067 trả lời

  1067 trả lời

 • TênDothuyet

  Dothuyet

tình trạng Đang mở

Mức độ quan tâm của bạn đối với vấn đề suy thoái k...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian26/05/2023
 • Trả lời 1175 trả lời

  1175 trả lời

 • Tênthuyhuon...

  thuyhuong0710

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN