App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

15-08-2019

Khảo sát về cuộc sống SH

20điểm

14-08-2019

Khảo sát về sức khỏe SH4095

9điểm

13-08-2019

Khảo sát về cuộc sống SH4094

9điểm

09-08-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4092

9điểm

16-08-2019

Khảo sát về du lịch

18điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênNgonhi12...

  Ngonhi1205

 • Thời gian13-08-2019 - 20-08-2019
 • Trả lời406 trả lời

  406 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường đến đâu để đọc sách?

tình trạngĐang mở

 • TênDh198819...

  Dh19881988

 • Thời gian13-08-2019 - 20-08-2019
 • Trả lời371 trả lời

  371 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Những yếu tố nào sau đây quan trọng với sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn?

tình trạngĐang mở

 • Tênjayglynn

  jayglynn

 • Thời gian13-08-2019 - 20-08-2019
 • Trả lời396 trả lời

  396 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Lí do nào khiến bạn không thích mua sắm quần áo online?

tình trạngĐang mở

 • Tênhanayuki...

  hanayuki232

 • Thời gian13-08-2019 - 20-08-2019
 • Trả lời403 trả lời

  403 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Bạn nghĩ gì về việc làm thêm bán thời gian của sinh viên?

tình trạngĐang mở

 • Tênquynhmai...

  quynhmai06

 • Thời gian13-08-2019 - 20-08-2019
 • Trả lời544 trả lời

  544 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn đang sử dụng sản phẩm dưỡng mi của thương hiệu nào sau đây?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN