App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

13-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

01-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-08-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

19-08-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênTonhu

  Tonhu

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời584 trả lời

  584 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Nếu lựa chọn học thêm một ngoại ngữ, bạn sẽ chọn ngôn ngữ nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhisoo10...

  nhisoo107

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời483 trả lời

  483 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích ăn món ăn theo cách chế biến nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênphanbuu0...

  phanbuu09

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời394 trả lời

  394 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích món ăn miền nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhat2608

  nhat2608

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời402 trả lời

  402 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích mùa nào nhất trong năm?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhunghuy...

  nhunghuynh27

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời402 trả lời

  402 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Những lúc bế tắc trong cuộc sống, bạn thường làm gì?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN