App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

02-12-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5194

42điểm

01-12-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

30-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5181

42điểm

19-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời369 trả lời

  369 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Khi đã trưởng thành bạn mong muốn điều gì nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênhgiang28

  hgiang28

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời368 trả lời

  368 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Tỷ phú nào truyền cảm hứng nhiều nhất cho bạn?

tình trạngĐang mở

 • Têndinhphan...

  dinhphantuanh

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời395 trả lời

  395 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Theo bạn, người độc thân 1 tháng cần sử dụng bao nhiêu tiền là đủ?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời364 trả lời

  364 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn đang lo lắng về vấn đề nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênnguyenth...

  nguyenthaotrinh

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời354 trả lời

  354 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Bạn cảm thấy lo lắng về điều gì đang xảy ra trong trường học hiện nay?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN