App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

02-12-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5194

42điểm

01-12-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

30-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5181

42điểm

19-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời406 trả lời

  406 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Mỗi khi buồn bạn thường đi đâu?

tình trạngĐang mở

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời394 trả lời

  394 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn chữa lười như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • TênLanhThuy...

  LanhThuy96

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời391 trả lời

  391 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích món ăn của nước nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời362 trả lời

  362 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn đang lo lắng về vấn đề nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Têndohieu13...

  dohieu1302

 • Thời gian30-11-2021 - 07-12-2021
 • Trả lời373 trả lời

  373 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thích ca khúc nào nhất của Vũ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN