App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

  • survey icon point 1 - 10 điểm
    survey icon taking time 10'
    survey icon hash SH5228
    02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

  • survey icon point 1 - 10 điểm
    survey icon taking time 2'
    survey icon hash SH5227
    02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5521

  • survey icon point 1 - 10 điểm
    survey icon taking time 2'
    survey icon hash SH5521
    27/12/2022 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5522

  • survey icon point 1 - 10 điểm
    survey icon taking time 2'
    survey icon hash SH5522
    27/12/2022 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5523

  • survey icon point 1 - 10 điểm
    survey icon taking time 0'
    survey icon hash SH5523
    27/12/2022 - 31/12/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn đã tham gia Vinaresearch từ khi nào?

  • Thời gian1 điểm
  • Thời gian30/11/2023
  • Trả lời 774 trả lời

    774 trả lời

  • TênDh198819...

    Dh19881988

tình trạng Đang mở

Bạn ưa thích loại buffet nào nhất?

  • Thời gian1 điểm
  • Thời gian29/11/2023
  • Trả lời 1001 trả lời

    1001 trả lời

  • TênPhamThan...

    PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến việc sử dụng v...

  • Thời gian1 điểm
  • Thời gian28/11/2023
  • Trả lời 1024 trả lời

    1024 trả lời

  • TênPhamThan...

    PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Bạn thích nhất sử dụng loại nước hoa nào?

  • Thời gian1 điểm
  • Thời gian27/11/2023
  • Trả lời 1038 trả lời

    1038 trả lời

  • TênHoangle2...

    Hoangle259

tình trạng Đang mở

Khi đến Đà Nẵng bạn thích ăn đặc sản nào nhất?

  • Thời gian1 điểm
  • Thời gian26/11/2023
  • Trả lời 1066 trả lời

    1066 trả lời

  • Tênsusuquay

    susuquay

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN