App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 1 - 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH6059
  25/06/2024 - 30/06/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn thường mua sản phẩm điện máy ở đâu nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian25/06/2024
 • Trả lời 667 trả lời

  667 trả lời

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

tình trạng Đang mở

Theo bạn, thương hiệu laptop nào được ưa chuộng nh...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian24/06/2024
 • Trả lời 961 trả lời

  961 trả lời

 • TênMai02000

  Mai02000

tình trạng Đang mở

Theo bạn, đội bóng đá nước nào sẽ vô địch Euro Cup...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian23/06/2024
 • Trả lời 1022 trả lời

  1022 trả lời

 • Têndatngan

  datngan

tình trạng Đang mở

Bạn thích đi tham quan nơi nào nhất ở Sài Gòn?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian22/06/2024
 • Trả lời 1038 trả lời

  1038 trả lời

 • TênBee0327

  Bee0327

tình trạng Đang mở

Khi chi phí sinh hoạt trong gia đình vượt mức tính...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian21/06/2024
 • Trả lời 1070 trả lời

  1070 trả lời

 • TênBee0327

  Bee0327

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN