App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

18-04-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3993

9điểm

16-04-2019

Khảo sát xu hướng tiêu dùng SH3962

12điểm

11-04-2019

Khảo sát về sức khỏe SH3985

13điểm

11-04-2019

Khảo sát về cuộc sống SH3981

12điểm

11-04-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3988

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênhanhphuc...

  hanhphucsongsinh

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời391 trả lời

  391 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Khi quyết định tiến tới hôn nhân, bạn thường xem xét đến yếu tố nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênnguyenth...

  nguyenthimien

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời393 trả lời

  393 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường sử dụng loại sữa nào cho trẻ?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhocviol...

  nhocviolet1234

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời364 trả lời

  364 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn lí do nhiều người trẻ hiện nay lười đọc sách là gì?

tình trạngĐang mở

 • TênMilkcoff...

  Milkcoffee

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời437 trả lời

  437 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường xem tin tức bằng hình thức nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênthuydung...

  thuydung371998

 • Thời gian16-04-2019 - 23-04-2019
 • Trả lời358 trả lời

  358 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Theo bạn, hiện nay bạn thấy có nhất thiết phải chọn học đại học không?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN