App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  01/07/2022 - 29/12/2022

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  01/07/2022 - 29/12/2022

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH5493
  01/12/2022 - 07/12/2022

Khảo sát về cuộc sống SH5485

 • survey icon point 20 điểm
  survey icon taking time 4'
  survey icon hash SH5485
  21/11/2022 - 05/12/2022

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5473

 • survey icon point 15 điểm
  survey icon taking time 4'
  survey icon hash SH5473
  18/11/2022 - 21/12/2022

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn thích uống bia gì nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian04/12/2022
 • Trả lời 426 trả lời

  426 trả lời

 • TênThanh991...

  Thanh9910

tình trạng Đang mở

Bạn thường dùng bột giặt của hãng nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian03/12/2022
 • Trả lời 808 trả lời

  808 trả lời

 • Têntsuaxyoo...

  tsuaxyooj

tình trạng Đang mở

Bạn và gia đình đã sử dụng loại sữa nào cho bé biế...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian02/12/2022
 • Trả lời 1021 trả lời

  1021 trả lời

 • Tênminhtuye...

  minhtuyet376

tình trạng Đang mở

Bạn thích hãng gà rán nổi tiếng nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian01/12/2022
 • Trả lời 1069 trả lời

  1069 trả lời

 • TênChinh041...

  Chinh041095

tình trạng Đang mở

Bạn nghĩ đầu tư gì an toàn?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian30/11/2022
 • Trả lời 1072 trả lời

  1072 trả lời

 • Tênkaka194

  kaka194

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN