App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 1 - 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH6074
  13/07/2024 - 19/07/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn thấy ngoại ngữ nào đang có xu hướng thịnh hành...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian15/07/2024
 • Trả lời 515 trả lời

  515 trả lời

 • TênMaomiumi...

  Maomiumiu

tình trạng Đang mở

Bạn thường dành khoảng thời gian nào để tham gia k...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian14/07/2024
 • Trả lời 862 trả lời

  862 trả lời

 • TênMaomiumi...

  Maomiumiu

tình trạng Đang mở

Tiêu chí quan trọng nhất để bạn lựa chọn địa điểm ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian13/07/2024
 • Trả lời 1005 trả lời

  1005 trả lời

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

tình trạng Đang mở

Theo bạn, học tiếng Anh trên app nào hiệu quả nhất...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian12/07/2024
 • Trả lời 1042 trả lời

  1042 trả lời

 • TênPhamThan...

  PhamThanh1971

tình trạng Đang mở

Theo bạn, thương hiệu điện thoại nào được yêu thíc...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian11/07/2024
 • Trả lời 1077 trả lời

  1077 trả lời

 • TênCarla

  Carla

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN