App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

23-06-2017

Khảo sát về giải trí SH2746

10điểm

21-06-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2739

8điểm

19-06-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2731

8điểm

19-06-2017

Khảo sát về giải trí, công việc và cuộc sống phần 2

8điểm

19-06-2017

Khảo sát xu hướng tiêu dùng SH2735

25điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênMaiThanh...

  MaiThanh0506

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời520 trả lời

  520 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Mức độ ủng hộ của bạn đối với việc áp dụng không giao bài tập về nhà tại Việt Nam giống như tại Phần Lan?

tình trạngĐang mở

 • Tênhuykhoi

  huykhoi

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời371 trả lời

  371 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Ý kiến của bạn về việc TP.HCM muốn hợp tác với Microsoft xây dựng thành phố thông minh?

tình trạngĐang mở

 • Tênhuykhoi

  huykhoi

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời375 trả lời

  375 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Đáp án đúng nhất với ý kiến của bạn về việc Đại học Công nghệ Thông tin lắp đặt máy khảo sát sự hài lòng của sinh viên?

tình trạngĐang mở

 • TênBokingva...

  Bokingvan

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời371 trả lời

  371 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Mức độ quan tâm của bạn tới việc người khác lấy câu hỏi khảo sát được chọn của bạn để đăng ở trang khác?

tình trạngĐang mở

 • TênChieuvan...

  Chieuvang

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời391 trả lời

  391 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Mục đích quan trọng nhất của bạn khi tham gia trang khảo sát thị trường trực tuyến Vinaresearch.net là gì?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchTHÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN