App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

13-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

08-09-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5099

48điểm

07-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

01-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

24-08-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5083

54điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênnhisoo10...

  nhisoo107

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời484 trả lời

  484 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích ăn món ăn theo cách chế biến nào?

tình trạngĐang mở

 • TênLethi89

  Lethi89

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời448 trả lời

  448 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thích xem gì trên tiktok?

tình trạngĐang mở

 • Tênphanbuu0...

  phanbuu09

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời394 trả lời

  394 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích món ăn miền nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhat2608

  nhat2608

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời403 trả lời

  403 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích mùa nào nhất trong năm?

tình trạngĐang mở

 • Tênnhunghuy...

  nhunghuynh27

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời403 trả lời

  403 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Những lúc bế tắc trong cuộc sống, bạn thường làm gì?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN