App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

19-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

13-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

01-05-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

25-04-2022

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênChuSang9...

  ChuSang97

 • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
 • Trả lời325 trả lời

  325 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

App chụp ảnh, selfie bạn thường sử dụng nhất là gì?

tình trạngĐang mở

 • TênBuiNguye...

  BuiNguyen4

 • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
 • Trả lời316 trả lời

  316 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường làm gì để có thể tập trung học bài ?

tình trạngĐang mở

 • TênChuSang9...

  ChuSang97

 • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
 • Trả lời319 trả lời

  319 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Nghĩ theo hướng tích cực thì Covid-19 đã thay đổi bạn như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • TênChuSang9...

  ChuSang97

 • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
 • Trả lời342 trả lời

  342 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Ban đêm, bạn có thường xuyên đi ăn không?

tình trạngĐang mở

 • TênChuSang9...

  ChuSang97

 • Thời gian17-05-2022 - 24-05-2022
 • Trả lời352 trả lời

  352 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn, việc sử dụng ốp điện thoại có tác dụng gì?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN