App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

26-06-2017

Khảo sát về các khu vui chơi du lịch SH2748

10điểm

26-06-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2750

25điểm

23-06-2017

Khảo sát về giải trí SH2746

10điểm

21-06-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2739

8điểm

19-06-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2731

8điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênkenran

  kenran

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời427 trả lời

  427 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Lựa chọn đúng nhất với suy nghĩ của bạn về đoạn đường 2km ở Bắc Ninh đầu tư 10 tỷ đồng nhưng vừa chọc nhẹ đã thủng?

tình trạngĐang mở

 • TênBonghong...

  Bonghongthuytinh

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời443 trả lời

  443 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ quan tâm của bạn tới cuộc khủng hoảng ở Qatar hiện nay?

tình trạngĐang mở

 • Tênkenran

  kenran

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời480 trả lời

  480 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Đáp án đúng nhất với suy nghĩ của bạn về cây mít siêu mắn, ra 400 trái từ gốc lên ngọn?

tình trạngĐang mở

 • TênBokingva...

  Bokingvan

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời445 trả lời

  445 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Mức độ quan tâm của bạn tới việc người khác lấy câu hỏi khảo sát được chọn của bạn để đăng ở trang khác?

tình trạngĐang mở

 • TênHoanggha...

  Hoangghaa

 • Thời gian20-06-2017 - 27-06-2017
 • Trả lời595 trả lời

  595 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Nếu bạn mua một cái áo lông cừu sau đó phát hiện mác chất lượng là giả thì bạn sẽ làm gì?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchTHÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN