App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

14-02-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4266

9điểm

12-02-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4264

5điểm

11-02-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4262

9điểm

07-02-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4258

9điểm

05-02-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4256

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênniekdam

  niekdam

 • Thời gian11-02-2020 - 18-02-2020
 • Trả lời358 trả lời

  358 trả lời

 • Tiêu đềIT - Điện tử

  IT - Điện tử

Bạn thường xem kênh truyền hình nào nhất?

tình trạngĐang mở

Bạn có thường xuyên thay đổi màu tóc không ?

tình trạngĐang mở

 • Tênniekdam

  niekdam

 • Thời gian11-02-2020 - 18-02-2020
 • Trả lời352 trả lời

  352 trả lời

 • Tiêu đềThể thao

  Thể thao

Bạn thường chơi môn thể thao nào?

tình trạngĐang mở

 • TênNhungpha...

  Nhungpham5

 • Thời gian11-02-2020 - 18-02-2020
 • Trả lời345 trả lời

  345 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Số lượng khẩu trang y tế mà bạn đang dùng như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênlangtuvn...

  langtuvnvp

 • Thời gian11-02-2020 - 18-02-2020
 • Trả lời483 trả lời

  483 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Từ khi dịch Corona được công bố, bạn đã mua và tích trữ các thực phẩm, nước uống để sử dụng được trong vòng bao lâu?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN