App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  30/01/2024 - 31/12/2024

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 1 - 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH6078
  19/07/2024 - 25/07/2024

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 1 - 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  30/01/2024 - 31/12/2024

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn sẽ mua gì đầu tiên sau khi có một căn nhà mới ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian23/07/2024
 • Trả lời 399 trả lời

  399 trả lời

 • Tênnnal211

  nnal211

tình trạng Đang mở

Đáp án đúng nhất với suy nghĩ của bạn về mức học p...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian22/07/2024
 • Trả lời 872 trả lời

  872 trả lời

 • TênHuygoo

  Huygoo

tình trạng Đang mở

Bạn có sở thích mua sắm món đồ nào online nhất?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian21/07/2024
 • Trả lời 1008 trả lời

  1008 trả lời

 • TênDuongdie...

  Duongdiep12345

tình trạng Đang mở

Bạn lựa chọn mua chung cư dựa trên tiêu chí nào là...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian20/07/2024
 • Trả lời 1043 trả lời

  1043 trả lời

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

tình trạng Đang mở

Theo bạn quả bóng vàng năm 2024 này sẽ thuộc về ai...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian19/07/2024
 • Trả lời 1079 trả lời

  1079 trả lời

 • TênDh198819...

  Dh19881988

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN