DANH MỤC KHẢO SÁT

09-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2436

8điểm

17-02-2017

Khảo sát về thiết bị điện tử SH2463

10điểm

16-02-2017

Khảo sát về cuộc sống SH2460

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH2261

8điểm

15-02-2017

Khảo sát về thói quen sử dụng hàng điện tử SH2453

7điểm

CÂU HỎI NHANH

 • Hoangtam...

  Hoangtamdan

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 326 trả lời

  326 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Bạn sẽ định hướng cho con của mình như thế nào trong việc học tập?

Đang mở

 • ChloeOri

  ChloeOri

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 66 trả lời

  66 trả lời

 • Vinaresearch

  Vinaresearch

Mức độ yêu thích của bạn đối với Minigame Happy Valentine's Day của Vinaresearch?

Đang mở

 • canhhp

  canhhp

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 248 trả lời

  248 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn, kết hôn năm bao nhiêu tuổi là tốt nhất? 1. 18-20 2. 20-25 3. 25-30

Đang mở

 • lalala86...

  lalala860

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 41 trả lời

  41 trả lời

 • Đầu tư - tài chính

  Đầu tư - tài chính

Mức độ sẵn sàng đầu tư cho các căn hộ tiện nghi làm bằng container của bạn?

Đang mở

 • cayhuyho...

  cayhuyhoang2000

 • 21-02-2017 - 28-02-2017
 • 85 trả lời

  85 trả lời

 • Giáo dục

  Giáo dục

Bạn nghĩ gì về việc Bộ giáo dục đổi mới liên tục hình thức thi?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH