App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

06-04-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4317

9điểm

31-03-2020

Khảo sát về thực phẩm tiêu dùng SH4309

10điểm

30-03-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4306

9điểm

30-03-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4308

9điểm

26-03-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4305

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênSociable...

  Sociable_xo2k

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời296 trả lời

  296 trả lời

 • Tiêu đềDu lịch

  Du lịch

Bạn đã từng đi du lịch một mình bao giờ chưa?

tình trạngĐang mở

 • Tênhoanghao...

  hoanghao87

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời278 trả lời

  278 trả lời

 • Tiêu đềDu lịch

  Du lịch

Bạn thường đi du lịch khi nào?

tình trạngĐang mở

 • Tênhoanghao...

  hoanghao87

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời302 trả lời

  302 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn, khi nhắc đến Nghệ An là thực khách thường nhớ đến món ăn nào?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời264 trả lời

  264 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Theo bạn khi nào đàn ông nên lập gia đình?

tình trạngĐang mở

 • Tênnguyenco...

  nguyencoli

 • Thời gian07-04-2020 - 14-04-2020
 • Trả lời267 trả lời

  267 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Bạn sẽ làm gì nhân kỉ niệm ngày cưới?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN