App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

25-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

22-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5181

42điểm

19-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

15-11-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5167

42điểm

13-11-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Têndohieu13...

  dohieu1302

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời415 trả lời

  415 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích được tặng gì nhất?

tình trạngĐang mở

 • Tênngominhh...

  ngominhhuyen2410

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời366 trả lời

  366 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Tại sao bạn thích tham gia khảo sát của Vinaresearch?

tình trạngĐang mở

 • TênBuiNguye...

  BuiNguyen4

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời394 trả lời

  394 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thường nghe nhạc ở nền tảng trực tuyến nào?

tình trạngĐang mở

 • TênDuongthi...

  Duongthimynuong

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời488 trả lời

  488 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn yêu thích món ăn nào nhất trong số sau?

tình trạngĐang mở

 • Tênngothaou...

  ngothaouyen2606

 • Thời gian23-11-2021 - 30-11-2021
 • Trả lời457 trả lời

  457 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc hành chính, văn phòng?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN