DANH MỤC KHẢO SÁT

26-05-2016

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH1952

8điểm

26-05-2016

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH1953

8điểm

20-05-2016

Khảo sát về tài chính SH1939

15điểm

09-05-2016

Khảo sát về website Remo!-Job

30điểm

13-05-2016

Khảo sát về thói quen mua sắm SH1930

20điểm

CÂU HỎI NHANH

 • whotu

  whotu

 • 24-05-2016 - 31-05-2016
 • 382 trả lời

  382 trả lời

 • Việc làm

  Việc làm

Theo bạn, yếu tố nào quan trọng nhất khi bạn đi xin việc?

Đang mở

 • aheoham

  aheoham

 • 24-05-2016 - 31-05-2016
 • 420 trả lời

  420 trả lời

 • Xu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Mức độ thường xuyên đi siêu thị của bạn?

Đang mở

 • tanghien

  tanghien

 • 24-05-2016 - 31-05-2016
 • 323 trả lời

  323 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Khi cần nhập viện điều trị, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định chọn bệnh viện của bạn là gì?

Đang mở

 • hailuasa...

  hailuasanhdieu

 • 24-05-2016 - 31-05-2016
 • 290 trả lời

  290 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Bạn sẽ làm gì nếu bị hói đầu?

Đang mở

 • ErikPhan

  ErikPhan

 • 24-05-2016 - 31-05-2016
 • 286 trả lời

  286 trả lời

 • Vinaresearch

  Vinaresearch

Mức độ hài lòng của bạn về số lượng khảo sát nhận được mỗi tuần từ Vinaresearch?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH