DANH MỤC KHẢO SÁT

01-10-2015

Khảo sát về cuộc sống SH1666

9điểm

28-09-2015

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH1658

8điểm

30-09-2015

Khảo sát về các cuộc sống SH1660

8điểm

25-09-2015

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH1623

10điểm

25-09-2015

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH1655

8điểm

CÂU HỎI NHANH

 • hailuasa...

  hailuasanhdieu

 • 29-09-2015 - 06-10-2015
 • 437 trả lời

  437 trả lời

 • Xu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường sử dụng gói cước 3G nào nhất?

Đang mở

 • captains...

  captainswan1502

 • 29-09-2015 - 06-10-2015
 • 397 trả lời

  397 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường xuyên dùng mạng xã hội nào nhất?

Đang mở

 • dienvi22...

  dienvi227

 • 29-09-2015 - 06-10-2015
 • 327 trả lời

  327 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn, dầu dừa thường được biết đến với công dụng nào nhất?

Đang mở

 • gaixuong...

  gaixuongrong0707

 • 29-09-2015 - 06-10-2015
 • 307 trả lời

  307 trả lời

 • Vinaresearch

  Vinaresearch

Đáp án đúng nhất với suy nghĩ của bạn về Reward Center - trung tâm đổi điểm mới của Vinaresearch?

Đang mở

 • aheoham

  aheoham

 • 29-09-2015 - 06-10-2015
 • 336 trả lời

  336 trả lời

 • Cuộc sống

  Cuộc sống

Mức độ thường xuyên mang quần áo ra tiệm giặt ủi của bạn?

Đang mở

THÔNG BÁO TỪ VINARESEARCH