App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

18-06-2021

Khảo sát về sản phẩm tiêu dùng SH5012

9điểm

18-06-2021

Khảo sát về sức khỏe phụ nữ

5điểm

21-06-2021

Khảo sát về tiêu dùng SH5018

10điểm

19-06-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

18-06-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5007

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênquocdung...

  quocdung05

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời889 trả lời

  889 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn thấy Vinaresearch đem lại lợi ích gì cho bạn ?

tình trạngĐang mở

 • TênThao1234...

  Thao12347

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời441 trả lời

  441 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn có ủng hộ việc giải cứu nông sản Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử?

tình trạngĐang mở

 • TênLinh8981

  Linh8981

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời398 trả lời

  398 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn đánh giá Shopee như thế nào?

tình trạngĐang mở

 • TênBichThuy...

  BichThuyHuynh

 • Thời gian15-06-2021 - 22-06-2021
 • Trả lời463 trả lời

  463 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích cánh đồng hoa gì nhất?

tình trạngĐang mở

 • TênLinh8981

  Linh8981

 • Thời gian22-06-2021 - 29-06-2021
 • Trả lời57 trả lời

  57 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích loại gọng kính nào?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN