App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

13-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

09-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4458

9điểm

07-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-07-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4453

50điểm

06-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4370

12điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênhienhuii

  hienhuii

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời485 trả lời

  485 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Yếu tố nào ảnh hưởng nhất đến quyết định kết hôn của bạn?

tình trạngĐang mở

 • Tênnguyenvt...

  nguyenvthanh

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời396 trả lời

  396 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn biết đến Vinaresearch qua đâu?

tình trạngĐang mở

 • TênDothuyet

  Dothuyet

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời366 trả lời

  366 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Theo bạn, vì sao bạo lực gia đình có chiều hướng leo thang?

tình trạngĐang mở

 • Tênhiep1703...

  hiep170396

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời428 trả lời

  428 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Ứng dụng bạn thường chọn để giao hàng khi mua đồ online là?

tình trạngĐang mở

 • TênPhuongan...

  Phuonganhphuong

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời489 trả lời

  489 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn cho rằng những khó khăn trong cuộc sống bạn đang đối mặt đến từ đâu?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN