App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

09-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4458

9điểm

07-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-07-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4453

50điểm

06-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4370

12điểm

01-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênDiemtv19...

  Diemtv1993

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời393 trả lời

  393 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Buổi sáng khi đang ngủ, đồng hồ báo thức reo bạn thường làm gì?

tình trạngĐang mở

 • TênDothuyet

  Dothuyet

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời341 trả lời

  341 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Theo bạn, vì sao bạo lực gia đình có chiều hướng leo thang?

tình trạngĐang mở

 • TênDoanthan...

  Doanthanhphuong

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời341 trả lời

  341 trả lời

 • Tiêu đềIT - Điện tử

  IT - Điện tử

Bạn thường dùng thiết bị nào để tham gia các khảo sát?

tình trạngĐang mở

 • TênDoanthan...

  Doanthanhphuong

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời337 trả lời

  337 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Các bậc cha mẹ thường cho con học các môn năng khiếu gì trong dịp nghỉ hè?

tình trạngĐang mở

 • TênPhuongan...

  Phuonganhphuong

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời449 trả lời

  449 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn cho rằng những khó khăn trong cuộc sống bạn đang đối mặt đến từ đâu?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN