App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

20-11-2020

Khảo sát nhanh về tâm lý SH4662

7điểm

20-11-2020

Khảo sát về thực phẩm SH4661

15điểm

19-11-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

19-11-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4659

16điểm

18-11-2020

Tìm hiểu tính cách người Việt Nam

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênLamngoc2...

  Lamngoc2004

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời421 trả lời

  421 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thường làm gì trong những lúc rảnh ở công ty?

tình trạngĐang mở

 • Tênvaimapp

  vaimapp

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời378 trả lời

  378 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Theo bạn có cần thiết tiến hành kiểm định khí thải của xe máy?

tình trạngĐang mở

 • TênNguyenan...

  Nguyenanhbka87

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời395 trả lời

  395 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn lo ngại điều gì nhất sau khi mua xe hơi?

tình trạngĐang mở

 • Tênphucvinh...

  phucvinh12122

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời386 trả lời

  386 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Theo bạn nghĩ ngành nào sẽ có tiềm năng phát triển mạnh nhất trong năm 2021?

tình trạngĐang mở

 • TênMi186

  Mi186

 • Thời gian17-11-2020 - 24-11-2020
 • Trả lời485 trả lời

  485 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Nếu bạn có số tiền lớn bạn sẽ ưu tiên làm gì với chúng?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN