App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5226

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 0'
  survey icon hash SH5226
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5227

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5227
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5228

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 10'
  survey icon hash SH5228
  02/01/2023 - 31/12/2023

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  02/01/2023 - 31/12/2023

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Bạn thích ăn món bánh ngọt nào nhất ?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian30/03/2023
 • Trả lời 681 trả lời

  681 trả lời

 • Tênhuongnie

  huongnie

tình trạng Đang mở

Nếu bạn mua 1 căn nhà, điều gì làm bạn quan tâm nh...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian29/03/2023
 • Trả lời 1019 trả lời

  1019 trả lời

 • TênBee0327

  Bee0327

tình trạng Đang mở

Trong các loại xà bông rửa tay, bạn hay sử dụng lo...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian28/03/2023
 • Trả lời 1061 trả lời

  1061 trả lời

 • TênThaotran...

  Thaotran112

tình trạng Đang mở

Vào buổi tối trước khi đi ngủ bạn có sử dụng loại ...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian27/03/2023
 • Trả lời 1089 trả lời

  1089 trả lời

 • TênkenTruon...

  kenTruong0905

tình trạng Đang mở

Du lịch Tây Bắc bạn thích nhất tỉnh nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian26/03/2023
 • Trả lời 1111 trả lời

  1111 trả lời

 • Tênngovinhx...

  ngovinhxd

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN