App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

12-12-2018

Khảo sát về thời trang SH3815

9điểm

12-12-2018

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3816

9điểm

04-12-2018

Khảo sát về cuộc sống SH3794

9điểm

04-12-2018

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH3791

9điểm

04-12-2018

Khảo sát về cuộc sống SH3790

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênanhthu28...

  anhthu2811

 • Thời gian11-12-2018 - 18-12-2018
 • Trả lời549 trả lời

  549 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bạn thích nghe bài hát Tết nào nhất?

tình trạngĐang mở

 • TênPhamtuem...

  Phamtueminh2013

 • Thời gian11-12-2018 - 18-12-2018
 • Trả lời510 trả lời

  510 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường chọn mua hoa tươi tại cửa hàng nào sau đây?

tình trạngĐang mở

 • TênBongtrac...

  Bongtracy89

 • Thời gian11-12-2018 - 18-12-2018
 • Trả lời408 trả lời

  408 trả lời

 • Tiêu đềThời trang - làm đẹp

  Thời trang - làm đẹp

Bạn thường sử dụng kem tẩy lông của thương hiệu nào sau đây?

tình trạngĐang mở

 • TênLinhwhya...

  Linhwhyalways

 • Thời gian11-12-2018 - 18-12-2018
 • Trả lời409 trả lời

  409 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn tiếp cận thông tin về Vinaresearch qua kênh nào sau đây?

tình trạngĐang mở

 • Tênphamngoc...

  phamngoc251198

 • Thời gian11-12-2018 - 18-12-2018
 • Trả lời523 trả lời

  523 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Giống mèo nào đang được bạn/người thân bạn yêu thích nhất trong thời gian hiện tại?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN